Staalimporten dempen prijsstijgingen

NovioStaal denkt dat de staalprijzen de komende maanden weinig zullen fluctueren, maar de beschikbaarheid van staal is hierbij bepalend. Die beschikbaarheid lijkt wat te zijn verbeterd, maar mocht na de vakantiemaanden de schaarste weer toenemen dan zijn nieuwe prijsstijgingen niet uit te sluiten, zegt NovioStaal in een nieuwe uitgave van het StaalJournaal.

De koopgraagte van veel staalhandelaren, service centers en verbruikers is in juni behoorlijk afgenomen, zo signaleert de maandelijkse nieuwsbrief. Dat kwam allereerst doordat de Europese Commissie de importbeperkende maatregelen (Safeguards) heeft verlengd, hetgeen betekende dat er per begin juli weer bepaalde vastgelegde maximale hoeveelheden (quota’s) per naar de EU exporterend land onbelast geleverd mochten worden.

Redenen voor afnemende kooplust
Maar er waren meer redenen voor de afnemende kooplust: veel afnemers hadden zich in verband met de fors uitgelopen levertijden van de diverse staalproducenten voor een langere periode ingedekt; voorraden bij diezelfde afnemers waren redelijk opgelopen; men hield rekening met een dalende omzet vanwege de vakantieperiodes in juli en augustus; een aantal inkopers speculeerde (en speculeert nog) op lagere prijzen.

Daarnaast is een aantal verbruikers beperkt geworden in hun aankoopmogelijkheden vanwege de kredietlimieten, die verzekeraars maximaal bereid zijn te geven en die natuurlijk door de sterk gestegen prijzen gedurende de laatste 12 maanden al snel bereikt werden. Het StaalJournaal: “De in juni en juli binnenkomende staalimporten werden bovendien ook nog eens aangeboden met behoorlijk scherpe prijzen, die zelfs met de 25% importheffing meegerekend, lager dan het huidige niveau op de interne EU-markt zijn, waardoor er veel belangstelling voor ontstond. Ondanks de oplopende prijsverschillen tussen import- en Europees geproduceerd materiaal besloot ArcelorMittal eind juni toch weer de basisprijzen te verhogen.

Warmgewalste coils worden nu aangeboden met een basisprijs van € 1200 per ton, ofwel een stijging van € 30. Desondanks durven we te stellen, dat de importhoeveelheden en -prijzen een dempend effect hebben gehad op de algemene prijsontwikkeling in de Europese thuismarkt.”

India grote exporteur
Met name India was de grote exporteur van warmgewalste rollen staal naar Europa. De van de heffing vrijgestelde importquote van warmgewalste rollen voor dit land bedroeg 167.000 ton, maar in werkelijkheid werd begin juli in diverse Europese havens maar liefst 330.000 ton ingeklaard. Het leidde tot een situatie waardoor de heersende grote schaarste aan materiaal enigszins verbeterde en daarnaast zich in de markt voorzichtig de gedachte ontwikkelde, dat er wellicht zelfs een periode met dalende prijzen begroet zou kunnen worden.

Die opvatting werd nog eens versterkt, doordat op de Aziatische markten prijzen voor warmgewalste coils een neerwaartse trend vertoonden. Insiders denken echter dat – met name door de aangekondigde productiebeperkingen in China – de staalprijzen weer zullen aantrekken.

Zicht op minder schaarste?
Maar is er dan eindelijk zicht op een situatie waar minder schaarste zal zijn en waarbij eventueel zelfs prijzen dan zullen dalen, zo vraagt het StaalJournaal zich af. “Het blijft altijd lastig zoiets te voorspellen, want staalprijzen als grondstof zijn erg gevoelig voor ontwikkelingen van allerlei aard, zoals economische stimuleringsmaatregelen, politieke besluiten en ook pandemieën als Covid-19. Zo heeft volgens ingewijden bijvoorbeeld de coronapandemie een rol gespeeld bij de sterk gegroeide exporthoeveelheid van warmgewalste coils vanuit India.

De binnenlandse omzet in India ging door de Covid-19 uitbraak onderuit en dus zochten de fabrieken alternatieve afzetmarkten, waarbij het relatief hoge prijsniveau in de EU natuurlijk een aantrekkelijke optie werd. De vraag is echter hoe lang dat nog zal duren, want de EU-Commissie lijkt voornemens een anti-dumping onderzoek te willen instellen naar de fors toegenomen import vanuit India en de daarbij afgesproken prijzen. En al klinkt een importhoeveelheid van die eerdergenoemde ca. 330.000 ton veel en is het in vergelijking met het totale verbruik in de EU behoorlijk gering, toch kan het effect van die lage prijzen enorm zijn.”

Niet bereid tot prijsconcessies
De Europese Commissie heeft ook heffingen ingesteld op leveringen vanuit diverse andere landen. Al die import-belemmerende maatregelen kunnen ertoe leiden dat binnen afzienbare tijd de schaarste onder meer aan warmgewalste coils weer zal gaan toenemen. “Immers de grotere Europese fabrieken zeggen goede orderportefeuilles te hebben en geven levertijden af van eind 2021 tot zelfs begin 2022. Met dat gegeven zijn de fabrieken niet snel bereid tot prijsconcessies.”

Daarbij komt nog dat meerdere producenten om uiteenlopende redenen minder volumes dan gewoonlijk zullen gaan produceren. Daarbij lijkt – in het algemeen – dat fabrieken zeer selectief zijn bij het aanbieden van materiaal. De meeste volgen de filosofie waarbij traditionele klanten de voorkeur krijgen. Voor nieuwe relaties komen slechts kleine hoeveelheden beschikbaar en bovendien ook nog met langere levertijden dan voor de reguliere afnemers. “Daarnaast voeren diverse staalmakers per afzetregio een verschillend beleid. Bijvoorbeeld een producent in Noordwest Europa biedt voor afnemers in haar regio een levertermijn aan van december, terwijl diezelfde fabriek in Zuid-Europa levering al in oktober-november aanbiedt.”

Tot slot merkt het StaalJournaal nog op dat de basisprijzen in Europa inmiddels ook ver uiteen lopen. “Voor warmgewalste rollen ten noorden van de Alpen wordt gerekend met € 1150 tot ca. € 1180 per ton, terwijl in Zuid-Europa prijzen genoemd worden tussen € 1070 tot € 1120, afhankelijk van de hoeveelheid en aanbieder.”

 

Bron: https://www.metaalnieuws.nl/staalimporten-dempen-prijsstijgingen/