Acceptatiebeleid Steenbergen Metaalrecycling Brummen

Acceptatiebeleid per 07-10-2023.

1. Wie kan er bij ons terecht?
Bij Steenbergen metaalrecycling kunnen zowel particulieren als bedrijven terecht.
Dit geldt voor zowel leveringen op ons terrein, als voor het plaatsen van containers.
Bedrijven dienen bij levering een correct ingevulde afvalstoffen begeleidingsbrief te kunnen
overleggen.

2. Wat nemen wij in (en complexe materialen)
Hieronder ziet u een schema met eventueel complexe materialen, van welke het soms niet duidelijk
is of ze ingeleverd mogen worden.
Bij sommige materialen leest u over de weelabex norm. Onder het schema vind u daar meer
over. Staat uw materiaal er niet tussen en twijfelt u toch, bel dan gerust naar 0575-473798.
De procedure bij Steenbergen metaalrecycling voor inleveren van afvalstoffen is als volgt;
1. Klant betreedt het terrein en wacht op medewerker Steenbergen metaalrecycling op de
weegbrug.
2. Medewerker meldt zich bij klant.
3. Wordt ingewogen.
4. Volgt de aanwijzingen op voor het gecontroleerd lossen van afvalstoffen.
5. Wordt teruggewogen
6. Parkeert buiten terrein en kan op kantoor de financiële zaken afhandelen.
Wanneer u zich gemeld heeft worden tijdens het lossen uw afvalstoffen gecontroleerd door
ons(acceptant) De afvalstoffen worden gecontroleerd op alle punten welke in het vervolg van het
acceptatiebeleid staan beschreven.
Onderstaande materialen kunt u ten alle tijden bij ons kwijt.
• Ferro Schroot
• Non Ferro schroot
• Accu lood
• Katalysatoren
• Band aluminium velg
• Band stalen velg (tegen bijbetaling naar gewicht (€5-€75)
• Bekabeling
• Computers
• Elektrische apparaten (aanleveren volgens weeelabex norm) Geen tot geringe vergoeding.
• Gasflessen, mits fles opengewerkt en vuldop verwijdert.
• Olietanks, mits schoon en met reiniging certificaat gereinigd door een erkend bedrijf en een
opening in de tank ter controle.
• Printplaten en ander ict afval – (aanleveren volgens weeelabex norm)
• Vaatwassers, (aanleveren volgens weeelabex norm) Geen tot geringe vergoeding.
• Verfblikken, mits volledig schoon.
• Wasmachines / droger, (aanleveren volgens weeelabex norm Geen tot geringe vergoeding.
Onderstaande materialen nemen wij niet in.
• Accu lithium ion / cadmium
• Autowrakken
• Batterijen
• Beeldbuizen / beeldschermen
• Koelkasten / vriezers
• Kluizen
• Zuurstofflessen / brandblussers
Indien men afvalstoffen in wil leveren welke milieuhygiënisch van de gangbare weg afwijken
worden deze ook geweigerd. Indien er hierdoor een direct gevaarlijke situatie is voor mens en/of
milieu zullen wij echter vanuit onze zorgplicht de klant ondersteunen bij de voortgang in deze.

3. De onderstaande (gevaarlijke stoffen) kan men niet kwijt bij Steenbergen Metaalrecycling:
De onderstaande materialen (gevaarlijke stoffen) kan men niet kwijt bij Steenbergen
Metaalrecycling:
• Asbest houdende of daarop lijkende materialen.
• Radioactief materiaal, wordt dit aangetroffen dan treed het besluit detectie radioactief
schroot in werking.
• Oude munitie
• Transformatoren met pcb bevattende olie.
• Metaalafval met aanhangende olie en/of emulsie
• Condensatoren met PCB
• Extreem stinkende materialen.
• Materialen met cfk’s
• Materialen welke gevaarlijke en of giftige stoffen bevatten.
• Elke afvalsoort welke geen Ferro/non Ferro dan wel lood accu betreft. (Puin, zand,
huishoudelijk afval etc.)

4. Accu’s.
Accu’s kunnen worden aangeleverd in de daarvoor bestemde accu bakken. Deze zijn eventueel bij
ons in bruikleen te verkrijgen.

5. Koper ok? Toon je id!
Per 1 januari 2013 geld er een legitimatieplicht wanneer u bij de schroothandel een koper product
inlevert. Uw naam, adres, documentnummer en type identiteitsbewijs worden geregistreerd. Dit om
de diefstal van koper tegen te gaan. De plicht geld voor het inleveren van alle soorten koper
legeringen. Inclusief koperkabels.

6. Wat is Weeelabex ?
Per 1 juli 2015 is het verplicht afgedankte elektrische apparaten volgens de weeelabex norm te
verwerken.
Voor onze leveranciers houd dit in dat ALLE elektrische apparaten & ICT afval apart aangeleverd
dienen te worden op een verantwoordelijke wijze met zo min mogelijke beschadiging. Vervolgens
zorgen wij voor een gescheiden afvoer naar gecertificeerde bedrijven welke deze producten verder
verwerken.

7. Gesloten materialen.
Gesloten materialen dienen ten allen tijde een duidelijke opening te bevatten ter controle. Dit om
eventuele verontreinigingen tegen te gaan. Mocht er na levering of tijdens de ontvangst van de
levering niet aan de acceptatievoorwaarden worden voldaan, kan de leverancier aansprakelijk
worden gesteld voor de daar uit voortkomende kosten.

8. Betalingsmogelijkheden
Bij Steenbergen metaalrecycling kunt u er voor kiezen om zich contant, of per bank te laten uit
betalen.
Wij werken vanaf heden met een bankbonus. Dit houd in dat wanneer u een bedrag tussen de €150-
€1500 laat uitbetalen per bank, 3% bonus over het totaal bedrag krijgt. Boven de €1500 is dit zelfs
5%. (De bonus geldt niet voor accu’s en katalysatoren)
Binnen 15 minuten staat het geld ook nog eens op de rekening.
Het is ook mogelijk om een gedeelte contant, en een gedeelte per bank te laten uitbetalen. Geef dit
aan op op kantoor.

9. Eenzijdige weigering.
Steenbergen metaalrecycling behoud het recht om elk materiaal of product eenzijdig te weigeren
indien de procedures niet worden nageleefd